Zajímavosti 2010

Jak se dělá hasičské auto

odkaz na video

Nevyhovující stavy komínů způsobují požáry

V období topné sezóny každoročně dochází k požárům, které způsobí špatný stav nebo nesprávné užívání topidel, v mnoha případech se jedná o požáry způsobené zanedbanou údržbou komínů, nesprávným používáním tepelných spotřebičů a nedodržováním zásad bezpečného provozu topidel.

Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů od komínů patří technické závady, jako jsou spáry v komínech, špatně omítnuté komínové zdivo v půdním prostoru, zazděné trámy v komínech nebo promáčení a rozpad komínového zdiva nevyvložkovaného komína.

Majitelé a uživatelé domů a budov jsou povinni udržovat komínová tělesa v dobrém technickém stavu a provádět pravidelnou kontrolu a čištění. Jejich povinnosti jsou vymezeny zvláštním předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a ČSN 734205 Komíny. Uvedená vyhláška stanovuje lhůty pro čištění komínů, případně kontrolu jejich stavu za rok.

Zmíněná vyhláška bude od 1. 1. 2011 nahrazena Nařízením vlády č. 91/2010 Sb., které bylo schváleno na jednání Vlády ČR dne 1. 3. 2010. Podle tohoto předpisu jsou stanoveny povinnosti majitelů domů v oblasti čištění a kontroly komínů následovně:

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Zaparkovaná auta blokují záchranáře:

loni téměř 300 obtížných cest k zásahu!

Praha 22. července 2010 V Praze 11 „hořelo“

Hasiči, policisté i záchranáři mají ve městech velký problém dostat se k zásahu, zejména, když se něco přihodí na sídlišti, kde je trvalý nedostatek parkovacích míst. Ve volném průjezdu jim totiž brání špatně zaparkovaná auta. Přitom platí, že

  • při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy,
  • při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy,
  • auta nesmějí parkovat na místech určených jako nástupní plocha pro jednotky požární ochrany – při parkování proto vždy dbejte na to, abyste neznemožnili použití požárních hydrantů (a pozor, existují i požární hydranty podzemní!).

V r. 2009 záchranáři zaznamenali 267 obtížných cest na místo zásahu (informaci nám dnes sdělil mluvčí GŘ HZS Radek Kislinger).

Žádná podrobnější statistika se v tomto směru bohužel nevede, takže není jasné, v kolika případech ztížená přístupnost způsobila přímo úmrtí nebo třeba „jen“ zhoršení stavu.

„Celkově je velmi obtížné stanovit, zda osoby, které zahynou u požáru, zahynou právě kvůli zhoršenému průjezdu pro hasičskou techniku. Samozřejmě vždy záleží na okolnostech a zcela jistě zhoršený průjezd zaviní delší dobu pro volný rozvoj požáru, a tedy následně i jeho složitější zdolávání a záchranné práce,“ říká Tomáš Horský, velitel stanice Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy 4 – Chodov.

„Každopádně je jasné, že čím déle trvá cesta záchranářů ke zraněnému člověku, tím větší je riziko tragických následků,“ upozorňuje Milan Pešák, radní Magistrátu hl.m. Prahy pro zdravotnictví, který byl dnes osobně přítomen natáčení osvětového televizního spotu. Ten v úzké spolupráci s GŘ HZS a s podporou všech složek IZS a MČ Prahy 11 dnes na pražském sídlišti Háje natáčelo Centrum pro bezpečný stát v rámci svého projektu Ochrana obyvatel.

Při dnešním natáčení „hořelo“ v okně panelového domu v ul. Sulanského a hasiči, záchranka, Policie ČR ani Městská policie neměli šanci k místu „požáru“ projet přes ulici, ucpanou zaparkovanými auty. „Všichni tito bezohlední řidič by si měli uvědomit, že příště třeba zkomplikují cestu k záchraně své vlastní rodiny,“ zdůraznil starosta MČ Praha 11 Dalibor Mlejnský během natáčení.

Půlminutové TV spoty bude vysílat veřejnoprávní Česká televize od 1. srpna. Ta již dříve projektu Ochrana obyvatel vysílala podobné spoty s tématikou krizových telefonních linek a dále správného zastavení v koloně, které umožní průjezd vozidlům IZS.

Několik typických případů:

Praha – Jižní Město

V roce 2006 vybuchla v panelákovém bytě amatérsky vyrobená pyrotechnika, a to přímo v ruce muže, který ji sestrojil. Dotyčný naštěstí přežil, ale exploze mu utrhla ruku a mnoho střepin mu proniklo do břicha. Pro hasičské jednotky byl příjezd na místo zhoršený právě vinou překážejících zaparkovaných aut, která zablokovala ulici. Následně příbuzný zraněného muže hrubě fyzicky i slovně napadl zasahující hasiče, mj. jim sprostě nadával, kde jsou tak dlouho….

České Budějovice – sídliště Máj

Dne 14. 3. 2009 večer uvízla sanitka rychlé záchranné pomoci v ulici K. Chocholy poté, co nemohla projet kvůli zaparkovaným autům a musela vjet na trávník. Již s naloženou pacientkou žádala dispečink o pomoc při vyprošťování a teprve s pomocí nájemníků se sanitce podařilo vyjet.

Brno – Vinohrady

„Na Vinohradech, ale i v Novém Lískovci hrozí neštěstí doslova každý den. Auta parkují po obou stranách silnice kde se dá, řidiči nedodržují předepsanou třímetrovou vzdálenost mezi nimi. Hasiči se tam pak zaseknou a jejich auto k požáru nedojede,“ upozornila již dříve mluvčí brněnských strážníků Denisa Kapitančiková.

Iniciativa OCHRANA OBYVATEL

vznikla v dubnu 2007 za podpory předních politiků, nejvyššího vedení Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a osobností, a jejím hlavním cílem je zlepšit komunikaci oficiálních institucí s občany během mimořádných a krizových situacích.

Za krátkou dobu existence projektu se již podařila celá řada aktivit: Předně to byly praktické kartičky s krizovými linkami (velikosti platební karty), které se díky partnerství s VZP dostaly prakticky všechny domácnosti a školy v ČR. V Parlamentu byl za účasti předních odborníků uspořádán odborný seminář na téma záchrana postižených osob při mimořádných situacích. Bylo odvysílánopřes 400 osvětových spotů v České televizi a v komerční stanici TV Prima, a rozjela se tak účinná informační kampaň pro občany, jak se správně zachovat v krizových situacích. Mj. vyšla i knížka „CO DĚLAT“s praktickými radami, kterou je dosud možno zakoupit v celé ČR.

Knížka Co Dělat

Požáry od komínů a topidel ročně způsobí škody za více jak 70 miliónů korun

16. září 2010 (Ivana Svitáková) - Hasiči ročně likvidují přes 20 tisíc požárů. Jedny z nejzávažnějších požárů jsou požáry v domácnostech. V roce 2009 hasiči zasahovali u téměř 2 500 požárů v domácnostech, při kterých 62 osob zemřelo, dalších 442 osob se zranilo. Oheň v bytech a rodinných domech způsobil škody za více jak 373 milionů korun. Nejčastější příčinou je dlouhodobě nedbalost, ale svůj standard si stále drží také požáry způsobené komíny a topidly. Vzhledem k začínající topné sezóně, přinášíme informace právě o požárech, které usmrcují, zraňují a způsobují škody za milióny korun v bytech, rodinných domech, chatách, chalupách. převzato z hzscr.cz

Hasiči Královéhradeckého kraje zasahovali v prvním pololetí roku 2010 celkem u 2 508 událostí

Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje zasahovaly v I. pololetí roku 2010 u 2 508 událostí.

V prvních šesti měsících letošního roku zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji u 372 požárů, pomáhali při 525 dopravních nehodách, v 80 případech se jednalo o únik nebezpečných chemických látek, ve 1 446 případech o technické havárie a v 85 případech o ostatní události a plané poplachy.

Požáry v Královéhradeckém kraji za první pololetí roku 2010 způsobily škody v celkové hodnotě 25,976 mil. korun, uchráněné hodnoty dosáhly výše přesahující 182 mil. korun. Při požárech bylo usmrceno pět osob, dalších 14 lidí bylo zraněno. Před požáry muselo být evakuováno 34 osob a dalších 14 osob hasiči zachránili z bezprostředního nebezpečí.

Při všech událostech bylo usmrceno celkem 51 osob a 527 jich utrpělo zranění. Při zásazích bylo zraněno osm profesionálních a čtyři dobrovolní hasiči. Celkem při všech událostech hasiči evakuovali 732 lidí a dalších 520 zachránili.

Srovnání statisticky sledovaných událostí za I. pololetí roku 2010 podle územních odborů
Územní odbory Hradec Králové Jičín Náchod Rychnov n.Kněžnou Trutnov
Požáry 109 53 72 56 82
Dopravní nehoda 155 83 104 94 89
Živelní pohroma 0 0 0 0 0
Únik nebezpečné chemické látky 17 9 17 21 16
Technická havárie 364 227 340 325 190
Radiační havárie,
ostatní mimořádné události,
planý poplach
20 23 14 14 14
CELKEM UDÁLOSTÍ 665 395 547 510 391
Počet usmrcených osob 16 4 12 6 13
Počet zraněných osob 173 84 92 55 123
Počet evakuovaných osob 27 0 6 0 699
Počet zachráněných osob 158 63 120 93 86

Hasiči Hořičky
1 2 3 4 5


Sponzoři JSDH Hořičky:

Stránka vygenerována za 0.00437 sekund. Všechna práva vyhrazena, by Geneweb