Historie SDH Hořičky

Na přelomu 19. a 20. století se v Čechách zakládaly sbory dobrovolných hasičů. Také obyvatelé obce Hořičky v roce 1881 v rácmi přípravného výboru vypracovali návrh na založení hasičského sboru a vypracovali návrh stanov. Dne 31.7.1881 se konala valná hromada, na které byly schváleny a současně byl zvolen velitel sboru Josef Pich, náměstek Karel Hůlek a tříčlenná správní rada Josef Kujal, Čeněk Bartoš, František Tuček.

5.3.1882 věnoval starosta obce Kašpar Rosa sboru hasičskou signální trubku. O pár týdnů později, dne 16.4.1882, věnovalo jeho Veličenstvo císař pán 80 zlatých na podporu a činnost sboru. Další věcný dar získal hasičský sbor od firmy Smekal, kdy se jednalo o čtyřkolovou ruční pístovou stříkačku, která byla tažená koňmi v hodnoě 900 zlatých. Na zakoupení věnoval princ Schamburg Lippe 150 zlatých. Tato ruční stříkačka se používala až do roku 1939, když sbor zakoupil motorovou stříkačku od Českého hasičského sboru na Prorubech, který zanikl po obsazení pohraničí Němci.

Další techniku sbor zakoupil v roce 1949 a sice nákladní auto zn. Praga –Andula, které bylo upraveno pro přepravu členů sboru a motorové stříkačky. V roce 1960 byla sboru přidělena výkonnější stříkačka typ DS 16 s průměrem sacího hrdla 90 mm. O rok později získal sbor nákladní auto typ Tatra 805 s náhonem na zadní a přední nápravu, které vyřadila armáda. V roce 1963 dostává sbor starší hasičské auto s cisternou značky Praga RND AG 16, což bylo značným přínosem neboť v obci není dostatek vodních zdrojů pro likvidaci případného požáru. V roce 1967 je sbor vybaven novým přenosným čerpadlem PS 12 včetně skříňového jednonápravového přívěsu. V roce 1981 sbor obdržel starší požární mobilní cisternu značky Škoda Liaz RTN CAS 25 což v té době bylo výkonné zásahové vozidlo.

Poslední velkou investicí byl nákup osobního vozidla VW Transporter s úpravou na převoz motorové stříkačky PS12 a PS8, kdy na pořízení tohoto vozidla přispěl jak SDH Hořičky částkou 50.000 Kč, tak i obec Hořičky a to částkou 150.000 Kč.

Současný stav sboru

V současnosti tvoří členskou základnu sboru celkem 56 mužů a 19 žen. Sbor má k dispozici 2 zásahová vozidla, cisternu Škoda LIAZ RTN CAS 250, osobní VWTransporter s přívěsem pro požární čerpadlo PS 8 nebo PS 12. V rámci okresního integrovaného záchranného systému je jednotka sboru zařazena jako výjezdová. To znamená, že může být povolána na likvidaci požárů nebo živelných událostí podle potřeby a rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Členové výjezdové jednotky pravidelně absolvují kurzy a školení, které pořádají pracovníci HZS pro zvyšování znalostí a akceschopnosti při zásahu a na základě závěrečných testů obdrží kvalifikační průkazy. Sbor pořádá každoročně 5. 7. soutěž družstev v požárním útoku „O pohár starosty obce“. Soutěžní družstva mužů a žen našeho sboru se účastní těchto soutěží v radě obcí v rámci okresu i mimo okres a lze konstatovat, že dosahují dobrých výsledků.Sponzoři JSDH Hořičky:

Stránka vygenerována za 0.00529 sekund. Všechna práva vyhrazena, by Geneweb